จองคลาสเรียนออนไลน์

คุณสามารถทำการจองคลาส เพื่อเรียนอบรมการใช้งานโปรแกรม ทั้งแบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบ webinar  หรือ แบบเรียนสดที่บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ โดยจองได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน  ดังนี้

1. คลิกที่ชื่อของคลาสเรียนที่ต้องการ

2. ใส่ข้อมูลของท่านที่ต้องการเข้าคลาสเรียนกับเราในระบบ

3. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากระบบของเรา ไม่ต้องกังวล!

20jul9:00 am12:00 amฝ่ายคลังสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบคลังสินค้าในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

20jul9:00 am11:00 amFeaturedฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง

20jul9:00 am11:00 amAM PLUS [การรับมือกับขนาดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ]สอนวิธีการจัดการข้อมูลของโปรแกรมให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้คงประสิทธิภาพของการใช้งานบนโปรแกรม MAC-5 (ยกยอดข้อมูล ระบบ MI และ GL)8 Guests are attending12 Spots remaining

20jul10:10 am12:00 amการยื่นภาษีทาง Internetเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้อง5 Guests are attending15 Spots remaining

20jul1:10 pm3:00 pmการรับมือกับข้อมูลชำรุดและการปรับซ่อมฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการปรับซ่อมฐานข้อมูล กรณีโปรแกรมฟ้องให้ปรับซ่อมข้อมูล หรือ ปรับซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในโปรแกรม MAC-55 Guests are attending15 Spots remaining

20jul1:10 pm4:00 pmฝ่ายผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบผลิตในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นสอนขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบไปผลิต และรับเข้าสินค้าที่ผลิตเสร็จ รับรู้วัสดุสิ้นเปลือง ณ. สินเดือน และตรวจสอบสต๊อกติดลบ

20jul1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน ของฝ่ายบัญชีต้นทุน บนโปรแกรมMAC-5 ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

X
X