จองคลาสเรียนออนไลน์

คุณสามารถทำการจองคลาส เพื่อเรียนอบรมการใช้งานโปรแกรม ทั้งแบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบ webinar  หรือ แบบเรียนสดที่บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ โดยจองได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน  ดังนี้

1. คลิกที่ชื่อของคลาสเรียนที่ต้องการ

2. ใส่ข้อมูลของท่านที่ต้องการเข้าคลาสเรียนกับเราในระบบ

3. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากระบบของเรา ไม่ต้องกังวล!

4. ระบบจะปิดการจองคลาสอบรมทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ของสัปดาห์นั้น

5. หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งสิทธิยืนยันการเข้ารับอบรม ในวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น. – 17.00 น.” ของสัปดาห์นั้น

21sep9:00 am12:00 amฝ่ายคลังสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบคลังสินค้าในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

21sep9:00 am11:00 amFeaturedฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง

21sep9:00 am11:00 amAM PLUS [การออกหน้างบการเงินในโปรแกรม MAC-5 ไม่ธรรมดาอย่างที่คิด]สอนการแต่งหน้างบเงินในโปรแกรม MAC-5 แบบมาตรฐาน และแบบวิเคราะห์แยกตัวแปร อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาของข้อมูลอย่างแม่นยำ

21sep11:10 am12:00 amการยื่นภาษีทาง Internetเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้อง

21sep1:10 pm3:00 pmฝ่ายผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบผลิตในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นสอนขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบไปผลิต และรับเข้าสินค้าที่ผลิตเสร็จ รับรู้วัสดุสิ้นเปลือง ณ. สินเดือน และตรวจสอบสต๊อกติดลบ

21sep1:10 pm3:00 pmการรับมือกับข้อมูลชำรุดและการปรับซ่อมฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการปรับซ่อมฐานข้อมูล กรณีโปรแกรมฟ้องให้ปรับซ่อมข้อมูล หรือ ปรับซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในโปรแกรม MAC-5

21sep1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน ของฝ่ายบัญชีต้นทุน บนโปรแกรมMAC-5 ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

28sep9:00 am10:00 amฝ่าย ITเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงาน IT ที่ต้องทำในโปรแกรม MAC-5One guest is attending19 Spots remaining

28sep9:00 am10:00 amการปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรม MAC-5เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep10:10 am12:00 amผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

28sep10:10 am12:00 amการ Update Version และการเปลี่ยน Text Fileเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการ Update Version และการเปลี่ยน Text File อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep1:10 pm3:00 amฝ่ายขายในประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบขายในประเทศในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น การออกบิลขาย การเรียกรายงานการขายประจำวัน ตลอดจนถึงวิธีการเรียกดูรายงานการขายประจำเดือนBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep1:10 pm3:00 pmการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูล อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep1:10 pm4:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep3:10 pm4:00 pmฝ่ายขายต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบขายต่างประเทศในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น การออกบิลขาย การเรียกรายงานการขายประจำวัน ตลอดจนถึงวิธีการเรียกดูรายงานการขายประจำเดือนBe the first to RSVP20 Spots remaining

28sep3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X