ปรับการจัดเรียงใบสำคัญในระบบซื้อ (AP) และระบบขาย (AR)

อัพเดทเวอร์ชั่นนี้ ได้ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 10 เมษายน 2018 ประกอบด้วยงานพัฒนา 4 ตัวด้วยกัน ตอนนี้เราจะมาแนะนำเรื่องที่ 3 คือ
การแก้ไข “ชื่อเรียกหรือคำอธิบายของช่องข้อมูล” หรือ caption ของช่องการบันทึกยอดจ่ายเงินจริง ในหน้าต่าง “ข้อมูลการชำระเงิน” เมื่อกดปุ่ม Cheque ในใบเสร็จซื้อ และใบซื้อสด

จากที่เขียนว่า “ยอดรับจริง” ให้เป็น “ยอดจ่ายจริง” เพื่อลดความสับสนใจการใส่ข้อมูล ให้ตรงกับการทำงานของฝ่ายเจ้าหนี้การค้ามากขึ้นผู้ใช้งานระบบ AP (เจ้าหนี้การค้า) มีความเข้าใจในการใช้ข้อกำหนดการเรียกรายงานมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มักเกิดความสับสนกับข้อความในปุ่ม CHEQUE ของใบเสร็จซื้อ และใบซื้อสด ตรงช่องสำหรับการบันทึก “ยอดจ่ายเงินจริง” นั้น ในโปรแกรมมีการใช้ข้อความอธิบายว่า “ยอดรับจริง” ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน จึงได้ปรับใหม่เป็น “ยอดจ่ายจริง”เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความสับสนในการใส่ข้อมูล และเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน

Related Post
X
X