Blog, News, and Updates
Special Seminar “New MAC-5 Opening”

สัมมนาพิเศษเพื่อเปิดตัวอัพเดทยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีจาก MAC-5 ที่อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ และแนะนำพาร์ตเนอร์ของเราให้ทุกคนรู้จัก

“ATSI & AIS รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 4.0”

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ATSI ได้จับมือกับทาง AIS จัดงาน "รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล 4.0" ขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมให้วงการซอฟต์แวร์ของไทยขับเคลื่อนไปอย่างแข็งแกร่งในยุคของ Digital Transformation

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0”

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

งานสัมมนาพันธมิตรการค้า MAC-5

สัมมนาพันธมิตรการค้า MAC-5 เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

X
X