Blog, News, and Updates
ระบบเสริมของ MAC-5: Aging Report

รู้เท่าทันทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า

ระบบเสริมของ MAC-5: Inter-Company Transfer

เป็นที่นิยมกันสำหรับธุรกิจขายฝากห้าง

ระบบเสริมของ MAC-5: Production Materials Resources Planning (MRP)

ช่วยควบคุมสินค้า บริหารสต็อก อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สัมมนาฟรีเดือนกุมภาพันธ์ “การบันทึกเงินมัดจำแบบมืออาชีพ” [AM Plus]

สัมมนาฟรีแบบออนไลน์ "การบันทึกเงินมัดจำแบบมืออาชีพ" [AM Plus] วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบเสริมของ MAC-5: การตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO

สะดวกสบายกว่าในการตัดสินค้า Lot ที่เบิกออกตามวันหมดอายุแบบ FIFO

ระบบเสริมของ MAC-5: System Interface (MacFly) 

System Interface (MacFly) มีมาตรฐานรูปแบบ Text file ของ MAC-5 เลือกรับส่งข้อมูลแบบ Real-time

ระบบเสริมของ MAC-5: Excel Interface for Data Import

Excel Interface for Data Import ง่ายขึ้นกับการนำเข้า (Import) ข้อมูลเพิ่มเติมเข้า MAC-5

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0”

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

งานสัมมนาพันธมิตรการค้า MAC-5

สัมมนาพันธมิตรการค้า MAC-5 เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

ประเภทของ Software

การนำ Software มาใช้จะสำเร็จมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบการที่เลือกใช้ Software ให้ถูก มาทำความรู้จัก Software แต่ละประเภทได้ที่นี่

X
X