ดับเบิ้ล ไพน์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แล้ว

   หลังจากทีมงานได้ทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวการ audit จากทางที่ปรึกษา ISO มาตลอดหลายเดือน เราก็ได้รับการตรวจจริงในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และผลปรากฏว่าเราผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองด้วย ISO/IEC 29110 แล้วในที่สุด ประกาศนียบัตรจริงนั้น จะได้รับในเดือนมีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

 

มาดูกันดีกว่า ว่า ISO/IEC 29110 นี้จะมีประโยชน์ยังไงกับลูกค้ากันบ้าง!

    SME ที่ซื้อโปรแกรมของเราจะได้สิทธิลดภาษีได้ถึง 200%!! (หัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200%) ทั้งนี้ ภาษีที่หักต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

   นอกจากนี้ ทุกครั้งมีการจ้างเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกับเรา มั่นใจได้เลยว่าทีมงานเรามีมาตรฐานในการทำงานจริง มีเอกสารอ้างอิงในทุกขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจ ติดตาม track-back ได้เสมอ ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน!

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ marketing@doublepine.co.th

‘#iso29110 #wevegotit.

Related Post
X
X